VCS
Virtual Customer Service

Please login.


Customer ID:
PIN:


Remind credentials
 
Tytuł projektu: „Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji” realizowany w ramach działania 8.4
„Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013